هتل آپارتمان

n1
n4
n2
n3
 

هتل آپارتمان فولتون


آپارتمان آسمان ( دو خوابه با امکانات کامل یک اتاق دبل، یک اتاق تویین (4 تخت) (ظرفیت تخت اضافه 2عدد)

آپارتمان سه خوابه با امکانات کامل هر اتاق شامل 3 تخت ( ظرفیت تخت اضافه 3عدد)

آپارتمان دوستان (چهار خوابه با امکانات کامل)

شامل چهار اتاق خواب دو نفره و اتاق نشینمن با امکانات کامل ( ظرفیت تخت اضافه 3عدد)

n2