هتل

n9
n8
n7
n6
n5
n4
n3
n1
 

تفکیک اتاق ها


تعداد 10 واحد اتاق دبل ظرفیت 20 نفر با سرویس کامل

تعداد 6 واحد اتاق تویین با ظرفیت 12 نفر

تعداد 6 واحد سوییت 1 خوابه با سرویس کامل شامل 1 تحت دبل و تخت تویین ( با ظرفیت یک نفر اضافه) ظرفیت 24 نفر

n4