گالری

گالری تصاویر هتل فولتون

این مجموعه تفریحی در سه تیپ ساختمانی ویلا، هتل، آپارتمان، آماده پذیرایی از مهمانان و توریست های محترم می باشد. عکس های زیر مربوط به هتل می باشد.

n9
n8
n7
n6
n5
n4
n3
n2
n1

هتل آپارتمان

این مجموعه تفریحی در سه تیپ ساختمانی ویلا، هتل، آپارتمان، آماده پذیرایی از مهمانان و توریست های محترم می باشد. عکس های زیر مربوط به هتل آپارتمان می باشد.

n1
n4
n2
n3

ویلا

این مجموعه تفریحی در سه تیپ ساختمانی ویلا، هتل، آپارتمان، آماده پذیرایی از مهمانان و توریست های محترم می باشد. عکس های زیر مربوط به ویلای 4 خوابه می باشد.

19
18
21
22
17

ویلا

این مجموعه تفریحی در سه تیپ ساختمانی ویلا، هتل، آپارتمان، آماده پذیرایی از مهمانان و توریست های محترم می باشد. عکس های زیر مربوط به ویلای 7خوابه می باشد.

11
12
13
14
15
16
24
23